Внесување податоци, DTP, дизајн и печатење

Внесување податоци, DTP, дизајн и печатење

Внесување податоци, DTP, дизајн и печатење

service_cricle Како изгледа навистина се брои

TalkingChina обезбедува широк спектар на повеќејазични услуги за десктоп издаваштво (DTP), вклучувајќи форматирање и графички дизајн за книги, прирачници за корисници, технички документи, онлајн и материјали за обука.

Детали за услугата

Секој месец се обработуваат над 10.000 страници со содржина.

Познавање на повеќе од 20 DTP софтвери како што се InDesign, FrameMaker, QuarkExpress, PageMaker, Microsoft Office ( Word, Excel, PowerPoint, Publisher), Photoshop, Corel Draw, AutoCAD, Illustrator, FreeHand.

Детали за услугата

Некои клиенти

Креирај идеален ECS

Савили

Месе Франкфурт

АДК

Маранц

Њуел

Хартија Оџи

Асахи КАСЕИ

Форд

Гартнер итн.

Детали за услугата 1