W: Работен тек

Стандардниот работен тек е клучната гаранција за квалитетот на преводот.За писмен превод, релативно комплетниот производствен работен тек има најмалку 6 чекори.Работниот тек влијае на квалитетот, времето на испорака и цената, а преводите за различни цели може да се произведуваат со различни приспособени работни текови.

Работен тек
Работен тек1

Откако ќе се одреди работниот тек, дали може да се изврши, потпрете се на управувањето со LSP и употребата на технички алатки.Во TalkingChina Translation, управувањето со работниот тек е составен дел од нашата обука и проценка на перформансите на проектните менаџери.Во исто време, ние користиме CAT и онлајн TMS (систем за управување со превод) како важни технички помагала за помош и гарантирање на спроведувањето на работните текови.