Т: Технички алатки

Во ерата на информациите, преведувачките услуги се речиси неразделни од преведувачката технологија, а преведувачката технологија стана основна конкурентност на давателите на јазични услуги.Во системот за обезбедување квалитет WDTP на TalkingChina, покрај нагласувањето на „Луѓето“ (преведувач), исто така придава големо значење на употребата на технички алатки за подобрување на ефикасноста во управувањето со работниот тек, континуирано акумулирање јазични средства како преведувачка меморија и терминологија и на во исто време подобрување на квалитетот и одржување на стабилноста на квалитетот.

Технички алатки